Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Nhân
Giới tính Nam
Website https://alibaba000111.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phước Hội 4
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu GVDG cấp tỉnh, GVCNG cấp thị. Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền
Xác thực bởi Nguyễn Minh Trí, Hà Văn Lâm
Đã đưa lên 1747 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 754 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6587 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 483738 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này